1st Slovenian Multiplier Event

On 3 May 2022 University of Primorska and CPU GZS held the event to disseminate the results of the SMaRT project. 12 representatives from medium-sized companies, SMEs and other institutions were presented together with 25 students, and 4 project team members. Two parts of the event were covered,  the presentation and discussion about project outputs and job marketplace. Students who participated in the project presented themselves through video interviews. The event was organized as an opportunity to share, meet, and exchange perspectives on the project results and to enable companies and students to meet and explore opportunities for future employments.

3. maja 2022 sta Univerza na Primorskem in CPU GZS izvedla dogodek, namenjen sporočanju o rezultatih projekta SMaRT. Predstavilo se je 12 predstavnikov srednje velikih podjetij, MSP in drugih institucij skupaj s 25 študenti in 4 člani projektne skupine. Zajeta sta bila dva dela dogodka, predstavitev ter razprava o rezultatih projekta in tržnica zaposlitvenih možnosti. Študenti, ki so sodelovali v projektu, so se predstavili z video intervjuji. Dogodek je bil organiziran kot priložnost za srečanje različnih deležnikov, deljenje, in izmenjavo pogledov na rezultate projekta ter za omogočanje podjetjem in študentom, da se srečajo in raziščejo možnosti za prihodnje zaposlitve.

Menu